Vlada Srbije donela je danas odluku da se otvori konzulat u turskom gradu Jedrene, kako bi se našim građanima u Turskoj olakšalo obavljanje administrativnih poslova.

 

Otvaranje Konzulata u Jedrenama trebalo bi da podstakne ekonomsku saradnju