Problemi krađa i džeparenja sve češći su na teritoriji čitavog Beograda, gotovo da ne prođe dan, a da neko od studenata u poznatoj grupi Studenti Beogradskog univerziteta ne objavi da je bio žrtva spretnih lopova.