Predsednik PSG Saša Janković saopštio da je vlast Srpske napredne stranke dozvolila da nacisti i fašisti počnu da marširaju glavnim gradom Srbije. "Nikada se ovo nije dešavalo u slobodnom Beogradu, dok neoradikalna Napredna stranka nije preuzela svu vlast. Naša je obaveza prema prošlim, sadašnjim i budućim generacijama da zaustavimo dalji pad Srbije u totalitarizam", naveo je Janković u saopštenju povodom jučerašnjeg skupa podrške rehabilitaciji predsedniku kvinsliške vlade Milanu Nediću.