Kopredsedavajući Pregovaračke ekipe Kosova Fatmir Ljimaj izjavio je da je pitanje statusa Kosova okončano.