Kada humanom zatreba pomoć. Za Sanju Pajić javnost je čula kada je pre gotovo deset godina povela kampanju širom zemlje za prikupljanje novca za lečenje troje dece iz Morovića, sremskog sela u kome je Sanja godinama radila kao stručnjak za gajenje i negu šuma.

 4