BNV o nastavi na bosanskom jeziku. Bošnjačko nacionalno veće (BNV) saopštilo je da za nastavu na bosanskom jeziku koristi 229 udžbenika koji su autorski ili prevodi iz opšteobrazovnih predmeta.