U protekle tri nedelje, odnosno od 22. jula kada je otvorena besplatna linija za prijavu nepravilnosti u vezi sa porodiljskim odsustvom ili odsustvom radi nege deteta, sprovedena su 32 inspekcijska nadzora povodom prijema 172 telefonske prijave.

 

U protekle tri nedelje, odnosno od 22. jula kada je otvorena besplatna linija za prijavu nepravilnosti u vezi sa zaštitom materinstva, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, sprovedena su 32 inspekcijska nadzora povodom prijema 172 telefonske prijave.

 

Od 22. jula kada je otvorena besplatna linija za prijavu nepravilnosti izvršena su 32 inspekcijska nadzora povodom prijema 172 telefonske prijave.

 

BEOGRAD: U protekle tri nedelje, odnosno od 22. jula kada je otvorena besplatna linija za prijavu nepravilnosti u vezi sa zaštitom materinstva, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, izvršena su 32 inspekcijska nadzora povodom prijema 172 telefonske prijave.