Saradnja železničkih policija u Evropi u prevenciji i suzbijanju prekograničnog kriminala razlog je posete delegacija Evropske mreže železničkih policija RAILPOL-a Beogradu

 

Tempo pregovora u pristupanju Srbije Evropskoj uniji diktiraće pitanja vladavine prava. To je, tokom posete Beogradu, poručio evropski komesar Johanes Han. Kako, međutim, vladavina prava izgleda u praksi? Šta se o potezima vlasti može zaključiti na osnovu njenog odnosa prema nezavisnim institucijama čija je uloga da tu istu vlast kontrolišu?

 176