Saradnja železničkih policija u Evropi u prevenciji i suzbijanju prekograničnog kriminala razlog je posete delegacija Evropske mreže železničkih policija RAILPOL-a Beogradu