Treći dan na snazi je zabrana građanima centralne Srbije da ulaze na Kosovo i Metohiju sa srpskim pasošima. Mera direkcije graničnih jedinica kosovske policije i zabrana ulaska, ne odnosi se na osobe koje poseduju ličnu kartu i izvod iz matične knjige rođenih za decu sa fotografijom.

 1