Nesuđeni putnici agencije S.A.B, koja je bankrotirala na početku leta, imaju novi rok do četvrtka, 13. septembra, da prijave potraživanja. Da podsetimo, agencija S.A.B. je imala polisu osiguranja kod osiguravajuće kuće DDOR Novi Sad.