Grad Požarevac raspisao je javnu nabavku za izradu projekata za izgradnju biciklističkih staza.