Narodna banka Srbije uputila je Skupštini Srbije Predlog odluke o izboru viceguvernera zbog isteka mandata dva viceguvernera NBS.