Predstavnici Inicijative "Mame su zakon", protestovali su u Nišu i zatražili izmenu Zakona o finasijskoj podršci porodici sa decom, koji se u našoj zemlji primenjuje od 1. jula.