U Novom Sadu je formirana radna grupa koja će analizirati stanje na terenu i omogućiti da se na najbolji i najefikasniji način ispoštuje Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je nedavno usvojen, a kojim Pokrajinska vlada i Sekretatijat za zdravstvo dobijaju nove nadležnosti i preuzimaju osnivačka prava nad 44 doma zdravlja.

 

U Pokrajinskoj vladi održan je sastanak pokrajinskog sekretara za zdravstvo Zorana Gojkovića sa rukovodiocima zdravstvenih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

 

U Novom Sadu je formirana radna grupa koja će analizirati stanje na terenu i omogućiti da se na najbolji i najefikasniji način ispoštuje Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je nedavno usvojen, a kojim Pokrajinska vlada i Sekretatijat za zdravstvo dobijaju nove nadležnosti i preuzimaju osnivačka prava nad 44 doma zdravlja.