Ukupni krediti privrede, građana i preduzetnika na kraju novembra ove godine iznosili su oko 2.306 milijardi dinara, što je za 0,7 odsto više nego u oktobru.