Generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković najavio je da će Srbija biti izložena raznim vrstama pritisaka.