Kako je rekao direktor policije, ovo je dokaz da su EU i Misija OEBS prepoznali snažnu borbu Srbije u obračunu sa svim vidovima korupcije, kao i posvećenost i odlučnost MUP u toj borbi.

 

Direktor policije Vladimir Rebić i šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio potpisali su na današnjoj svečanosti, povodom godišnjice osnivanja Odeljenja za borbu protiv korupcije, Sporazum o donaciji kojim je ovom Odeljenju donirano 45 kompjutera sa pratećom opremom, kao i finansiranje obuka.

 

 Misija OEBS-a u Srbiji predala je računarsku opremu Odeljenju za borbu protiv korupcije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, povodom obeležavanja prve godišnjice postojanja odeljenja, 15. marta 2019. godine.

 

Rebić se zahvalio Misiji OEBS-a na podršci koju pruža MUP-u u reformi i unapređenju rada policije

 

Direktor policije Vladimir Rebić i šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio potpisali su na današnjoj svečanosti, povodom godišnjice osnivanja Odeljenja za borbu protiv korupcije, Sporazum o donaciji kojim je ovom Odeljenju donirano 45 kompjutera sa pratećom opremom, kao i finansiranje obuka.