Reč je o projektu u jednoj bečkoj školi gde robot pomaže detetu da, i pored bolesti, ne izgubi vezu sa svojim razredom i da može da prati gradivo