Direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković najavio je da u 8 centralnih beogradskih službi za katastar, pokreće pilot projekat rotacije državnih službenika pravne struke na rukovodećim pozicijama

 1

Republički geodetski zavod pokrenuo je u beogradskim službama za katastar pilot projekat rotacije državnih službenika pravne struke na rukovodećim pozicijama. Projekat je definisan na osnovu pozitivnog međunarodnog iskustva o primeni rotacije zaposlenih u istom hijerarhijskom nivou i platnom razredu.