Jedne večeri u mom stanu do kasno je sedelo šestoro ljudi, tu su bili i Dušan Teodorović i njegova supruga.

 2