U Vojvodini se priprema Nacrt nove mreže obrazovnih ustanova, nadležni najavljuju realizaciju za sledeću godinu