Poludeo sam od ljubomore. Tukao sam Ivanu, ali nisam hteo da ode tako daleko, pravdao se Lacković u Osnovnom sudu u Novom Sadu.

 22