Svuda se vlast, dodaje, dobijala i gubila na izborima