Devetomesečna beba Laris, kako tvrdi majka Dragana Lakatuš, imao je probleme sa zubićima.