Ministar prosvete smatra da bi priču o borbi protiv narkomanije u školskim klupama trebalo izmestiti u porodicu