NOVI SAD: Kumane, selo u srednjem Banatu, na Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu 25. novembra 1918. godine imalo je sedam delegata: Maksu Mirolova, Boška Trivunjagića, Mladena Stančića, Karitona Mučalova, Ivana Lapadata, Radoju Stojića i Timu Dimitrijevića, koji su izabrani velikom na narodnom zboru sela.