"To je jedna od najviših kazni koju je jedna kompaniji u Nemačkoj ikada dobila", rekao je tužilac u saopštenju