Kirija od novog zakupca trebalo bi da olakša otplatu zaduženja opštinskog budžeta.

 60