Masakr na Novom Zelandu i snimak koji se pojavio na internetu na kojem učesnik u masakru Australijanac Brenton Tarant sluša srpsku krajišku pesmu, otvara pitanje zahvaljujući kakvoj percepciji Srba i njihove istorije, je on našao inspiraciju za bilo kakvu identifikaciju.