Nakon brutalnog napada na kolege policajce koji se dogodio juče kod Lazarevca, prilikom obavljanja njihovih redovnih zadataka, na dužnosti, Policijski sindikat Srbije, umesto da stane na stranu svojih kolega i zauzme se za njih, navodi da se 'policajci koriste u propagandno-političke svrhe'.