Subotička lokalna samouprava subvencionisaće kamate za kratkoročne kredite poljoprivrednika sa osam miliona dinara.