Tokom pregovora o Kosovu u Rambujeu i Parizu bilo je jasno da će uslediti vojna intervencija ako se ne dođe do mira i sporazuma, izjavio je jedan od trojice glavnih albanskih pregovarača, u Rambujeu, Veton Suroi.

 

"Tokom pregovora o Kosovu u Rambujeu i Parizu bilo je jasno da će uslediti vojna intervencija ako se ne dođe do mira i sporazuma"

 92