Švajcarska vlada širokom projektnom agendom podržava užički region kroz devet projekata u koje će u naredne četiri godine uložiti 6,6 miliona evra. "Ostajemo posvećeni saradnji u ovom regionu i u naredne četiri godine. Imamo veoma dobru saradnju sa gradom Užicem i okolnim opštinama, što je dobra osnova za naš dalji rad... U ovaj region u naredne četiri godine uložićemo 6,6 miliona evra", rekla je danas Ursula Lojbli, direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju.