Tužiteljka za ratne zločine Snežana Stanojković izjavila je da je to tužilaštvo preuzelo 761 predmet sa Kosova i Metohije, i oni su uvedeni u odgovarajuće upisnike i raspoređeni obrađivačima na dalje postupanje.