Ako zvanična statistika pokazuje da je svako četvrto dete žrtva vršnjačkog nasilja, onda svi imamo razloga da budemo zabrinuti.Šta možemo da uradimo kako bi ovaj, sada već hronični problem našeg društva, počeo da se rešava?