Podatak da mladih do 15 godina u Srbiji ima oko 14,5 odsto, a osoba preko 65 godina čak blizu 20 odsto, govori da ćemo morati kao društvo da usmerimo pažnju na ovu senzitivnu kategoriju naših starijih sunarodnika, rekla je ministarka bez portfelja Slavica Đukić Dejanović na okruglom stolu "Starenje, međugeneracijska solidarnost – stari i novi izazovi".

 

BEOGRAD: Podatak da mladih do 15 godina u Srbiji ima oko 14,5 odsto, a osoba preko 65 čak blizu 20 odsto, govori da ćemo morati kao društvo da usmerimo pažnju na ovu senzitivnu kategoriju naših starijih sunarodnika, rekla je Slavica Đukić Dejanović na okruglom stolu « Starenje, međugeneracijska solidarnost - stari i novi izazovi ».

 

BEOGRAD: Podatak da mladih do 15 godina u Srbiji ima oko 14,5 odsto, a osoba preko 65 čak blizu 20 odsto, govori da ćemo morati kao društvo da usmerimo pažnju na ovu senzitivnu kategoriju naših starijih sunarodnika, rekla je Slavica Đukić Dejanović na okruglom stolu « Starenje, međugeneracijska solidarnost - stari i novi izazovi ».

 

Podatak da mladih do 15 godina u Srbiji ima oko 14,5 odsto, a osoba preko 65 čak blizu 20 odsto, govori da ćemo morati kao društvo da usmerimo pažnju na ovu senzitivnu kategoriju naših starijih sunarodnika, rekla je danas Slavica Đukić Dejanović na okruglom stolu "Starenje, međugeneracijska solidarnost - stari i novi izazovi".