Memoari jedinog francuskog maršala i srpskog vojvode Franše D'Eperea otkrivaju misli koje je zapisao u svom Ratnom dnevniku između 1918. i 1920. godine, predstavljeni su u ambasadi Francuske u Beogradu