Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost je reagovalo na citate koje je ministar Zoran Đorđević uputio ženama povodom Međunarodnog dana žena. Telo, kojem predsedava vicepremijerka i ministarka Zorana Mihajlović, smatra da citati pisca Jovana Dučića, koje je kazivao ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – nisu primereni, da vređaju sve žene u Srbiji i nanose štetu borbi za rodnu ravnopravnost.

 24