Dok se na diplomatskom planu vodi borba za postizanje kompromisnog rešenja za Kosovo i Metohiju, Beograd čini sve napore kako bi se Srbi na Kosovu i Metohiji ekonomski osnažili i time se učvrstila njihova volja, ali i mogućnosti da žive i rade u južnoj srpskoj pokrajini.