Dete je palo tokom petog časa, a lekari su 20 minuta pokušavali da ga reanimiraju.