– Rad kojim Autonomna Pokrajina Vojvodina doprinosi celokupnom radu Skupštine evropskih regija (AER) je više nego odličan – izjavio je za „Dnevnik“ generalni sekretar AER-a Metju Mori. – Zahvaljujući svojoj snažnoj angažovanosti u AER-u, Vojvodina je definitivno na mapi vodećih regiona Istočne Evrope.

 

Navikli smo da kada mladi odlaze, obično putuju s kartom u jednom pravcu. Međutim, Monika Čolić, Nikola Vujić i Stefan Anđelković završili su prestižne evropske fakultete i odlučili da se vrate i rade u Srbiji, svojoj otadžbini.

 23

Za Vojvodinu je 2017. godina bila bolja od svake predhodne. Bila je uspešna najpre zbog toga što su u velikom broju lokalnih samouprava, zahvaljujući angažovanju Pokrajinske vlade, dovedeni strani i domaći investitori i otvoreni često prvi proizvodni pogoni nakon 20 i više godina.