Minimalna cena rada u Srbiji je od početka 2018. povećana sa 130 na 143 dinara po satu i sada iznosi 24.822 dinara mesečno

 1

BEOGRAD: Minimalna cena rada u Srbiji je od početka 2018. povećana sa 130 na 143 dinara po satu i sada iznosi 24.822 dinara mesečno.

 

Minimalna mesečna zarada je prošle godine bila 22.620 dinara i od Nove godine je povećana za 2.202 dinara

 4