Vlada Srbije odlučila je danas da Japanu uputi jednokratnu pomoć od 500.000 evra za saniranje štete nastale od velikih poplava koje su pogodile tu zemlju.