Za predsednika SANU ponovo je predložen Vladimir S. Kostić, a za potpredsednike akademici Zoran V. Popović i Ljubomir Maksimović.