ZRENjANIN: Novi vlasnik Fabrike čarapa „Udarnik” u stečaju od juče je melenačka firma „Agrorit”, saznaje „Dnevnik”.