Tribina posvećena migracijama održana je danas na Fakultetu političkih nauka (FPN) u Beogradu, a učesnici su ocenili da ilegalne migracije mogu da ugroze bezbednost zemalja, ali i da se migrantska kriza često koristi u svrhu populizma u političkim kampanjama. Dekan FPN-a Dragan Simić istakao je da je velika migrantska kriza iz 2015. godine postavila temu bezbednosti kao prioritet u zemljama Evrope i da je ona osetljivo pitanje koje se treba analizarati od slučaja do slučaja, saopštio je FPN."Migracije imaju ulogu u stvaranju situacije za terorizam koji je postao ključna pretnja bezbednosti nakon terorističkih napada početkom milenijuma", rekao Simić na skupu ...

 

Tribina posvećena migracijama održana je danas na Fakultetu političkih nauka (FPN) u Beogradu, a učesnici su ocenili da ilegalne migracije mogu da ugroze bezbednost zemalja, ali i da se migrantska kriza često koristi u svrhu populizma u političkim kampanjama.

 

Savremene migracije sve više postaju bezbednosni izazov u svetu, jer mogu stvoriti uslove za terorizam, rečeno je danas na konferenciji Migracije kao bezbednosni izazov za Republiku Srbiju i region Zapadnog Balkana, na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.