NOVI SAD: Roditelji postaju sve svesniji da je droga jedan od rizika s kojim se suočavaju njihova deca tokom odrastanja, a ujedno imaju potrebu za dodatnim osnaživanjem i boljim nivoom informisanosti kao preduslovom da adekvatno odgovore na izazove, pokazalo je istraživanje o informisanosti i stavovima roditelja o zloupotrebi droga, koje je sprovela Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti “Vita” iz Novog Sada.