BEOGRAD: Za predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti predložen je akademik Vladimir S. Kostić, koji se i sada nalazi na čelu te institucije, a za potpredsednike akademici Zoran V. Popović i Ljubomir Maksimović.