Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na 12 godina zatvora Miroslava Dimovića (38) iz Subotice, zbog silovanja dve Beograđanke krajem 2015. godine.

 3

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na 12 godina zatvora Miroslava Dimovića (38) iz Subotice zbog silovanja dve Beograđanke krajem 2015. Osim toga, Dimovićeve žrtve su upućene da imovinsko-pravni zahtev ostvare u parničnom postupku.

 

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na 12 godina zatvora Miroslava Dimovića (38) iz Subotice zbog silovanja dve Beograđanke krajem 2015. godine.

 

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na 12 godina zatvora Miroslava Dimovića (38) iz Subotice zbog silovanja dve Beograđanke krajem 2015. godine

 36

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na 12 godina zatvora Miroslava Dimovića (38) iz Subotice zbog silovanja dve Beograđanke krajem 2015. godine.

 

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na 12 godina zatvora Miroslava Dimovića (38) iz…

 

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na 12 godina zatvora Miroslava Dimovića (38) iz Subotice zbog silovanja dve Beograđanke krajem 2015. godine.

 

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na 12 godina zatvora Miroslava Dimovića (38) iz Subotice zbog silovanja dve Beograđanke krajem 2015. godine.

 

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na 12 godina zatvora Miroslava Dimovića (38) iz Subotice zbog silovanja dve Beograđanke krajem 2015. godine.

 

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na 12 godina zatvora Miroslava Dimovića (38) iz Subotice zbog silovanja dve Beograđanke krajem 2015. godine.

 

Miroslav Dimović je povratnik, koji je 2004. godine osuđen na šest i po godina zatvora zbog silovanja jedne Subotičanke

 1